Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

 1. “Messene Enterprises Limited” ir tīmekļa vietnes lv100sportisti.com uzturētājs un veidotājs, kā arī domēna vārda lv100sportisti.com lietotājs.
 2. Tīmekļa vietnes lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura apmeklē lv100sportisti.
 3. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši visiem lietotājiem. Ja lietotājs apmeklē šo tīmekļa vietni, tiek pieņemts, ka viņš šiem noteikumiem ir piekritis.
 4. lv redakcija var jebkurā laikā mainīt šos noteikumus, un izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās ir publiskotas lv100sportisti.com tīmekļa vietnē.
 5. “Messene Enterprises Limited” nav atbildīga par tehniska rakstura traucējumiem lv100sportisti.com  darbībā vai jebkādām materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. “Messene Enterprises Limited” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas lietotājam varētu rasties saistībā ar tīmekļa vietnes lv100sportisti.com lietošanu.
 6. “Messene Enterprises Limited” ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, kā arī dzēst vai izņemt jebkuru informāciju.

Autortiesības

 1. Šajā tīmekļa vietnē ievietotie darbi, sižeti, materiāli un to saturs ir “Messene Enterprises Limited” intelektuālais īpašums, ja vien pie konkrētā materiāla nav norādīts citādi.
 2. Publicētā informācija ir lv100sportisti.com autoru viedoklis. Lv100sportisti.lv redakcija neatbild par sniegtās informācijas patiesumu un autoru viedokļiem, kā arī iespējamām trešo personu aizskartajām tiesībām.
 3. lv ievietoto saturu nedrīkst lejupielādēt, kopēt, rediģēt, arhivēt, tulkot vai citādi pārveidot bez iepriekšējas “Messene Enterprises Limited” atļaujas.
 4. Jebkāda materiālu tālāka pilnīga vai daļēja izmantošana ir atļauta tikai ar “Messene Enterprises Limited” iepriekšēju rakstisku atļauju. Lai pieprasītu šādu atļauju, lūdzu, rakstiet uz elektroniskā pasta adresi info@lv100sportisti.lv.
 5. Citējot vai citādi izmantojot lv100sportisti.com ievietoto materiālu fragmentus Autortiesību likumā atļautajos gadījumos, jānorāda pilna atsauce uz tīmekļa vietni lv100sportisti.com, norādot arī materiāla autoru un ievietošanas datumu.

Datu apstrādes noteikumi

 1. Sniedzot savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai no lv100sportisti.com, par Jūsu datu pārzini ir uzskatāma “Messene Enterprises Limited”, Mill Mall, Suite 6, Wickham‘s Cay 1, Tortola BVI
 2. Lv100sportisti.lv izmantos Jūsu datus – vārdu, uzvārdu, e-pastu adresi informatīvu paziņojumu nosūtīšanai par lv100sportisti.com jaunumiem un aktualitātēm un statistikas uzskaitei.
 3. Sniedzot piekrišanu paziņojumu nosūtīšanai, Jūs piekrītat, ka lv100sportisti.com izmantos Jūsu kontaktinformāciju saziņai, izmantojot e-pastu, kā arī citus saziņas kanālus interneta vidē, tādus kā mobilo aplikāciju Messenger.
 4. Jūsu dati tiks uzglabāti un apstrādāti divu gadu laikā no piekrišanas saņemšanas.
 5. Nododot savus datus lv100sportisti.com, Jūs piekrītat, ka Jūsu dati var tikt nodoti “Messene Enterprises Limited” sadarbības partneriem, kuri nodrošina tehnisko resursu uzturēšanu.
 6. Jums ir tiesības vērsties pie “Messene Enterprises Limited”, rakstot uz e-pastu: info@lv100sportisti.lv, lai uzdotu jautājumus par Jūsu datu apstrādi, veiktu izmaiņas savos personas datos, dzēstu tos vai izmantotu savas tiesības pārnest datus pie cita datu pārziņa.
 7. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei, rakstot uz e-pastu: info@lv100sportisti.lv.
 8. Ja Jums ir aizdomas, ka Jūsu dati tiek prettiesiski apstrādāti, Jums ir tiesības vērsties ar iesniegumu uzraugošajā iestādē – Datu Valsts Inspekcijā.